Vítejte na stránkách společnosti ALGIZ s.r.o.
Společnost ALGIZ s.r.o. zajišťuje komplexní služby v oblasti
bezpečnosti práce a požární ochrany.
Algiz je patnáctá runa germánského futharku prostého. Její název je překládán jako „ochrana“. Majoritním významem této runy je ochrana a obrana. Ať již fyzická či psychická. Symbol je mimořádně pozitivní a ochranný.
ALGIZ –
ALGIZ –
bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrana (PO), projekce, prevence, revize, správa  
icon
Bezpečnost práce - BOZP
( prevence rizik, dokumentace, školení BOZP, ochranné pomůcky )
icon
Prodejní činnost
( hasicí přístroje, požární hlásiče, ochranné pracovní prostředky atd. )
icon
Požární ochrana - PO
( projekty a prevence v PO, hasicí přístroje, školení PO )
icon
Revize
Revize elektro (elektrorevize – elektrická zařízení a spotřebiče
Revize plynu - plynová zařízení a spotřebiče
Revize věcných prostředků požární ochrany – hasicí přístroje, hydranty
Revize požárně bezpečnostních zařízení – elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení.
icon
Správa nemovitostí / budov
( harmonogram revizí, dozor nad revizní činností a údržbou )
icon
Zabezpečovací systémy
( elektrická zabezpečovací signalizace - EZS, elektrická požární signalizace – EPS )
E-learning
Nabídka školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Tato nabídka zahrnuje široké spektrum kurzů a školení, která jsou určena pro zaměstnance na různých pozicích, od vedoucích pracovníků po běžné zaměstnance. Všechna námi prováděná školení lze realizovat i formou e-learningu, což je výhodné zejména pro pracovníky, kteří nemohou být přítomni na pracovišti v době školení. Školení zpracováváme na základě hlubokých znalostí provozu a specifické problematiky daného pracovního prostředí. Pravidelně aktualizujeme naše kurzy v souladu s platnými předpisy vydanými státními orgány nebo firmami, aby byla vždy relevantní a aktuální.
Nabídka školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO)
Naše společnost provádí školení požární ochrany, bezpečnosti práce a školení první pomoci. V rámci oblasti bezpečnosti práce se jedná o školení BOZP vedoucích zaměstnanců, školení BOZP zaměstnanců a odborná školení ( řidičů, manipulačních vozíků, svářečů, školení práce ve výškách atd.) a školení první pomoci. V oblasti požární ochrany provádíme školení požární ochrany zaměstnanců vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO, školení PO obsluhy ohlašovny požáru.
image
Revize
image
Naše společnost zajišťuje provádění následujících druhů revizí : roční kontroly provozuschopnosti elektrické požární signalizace ( revize EPS), půlroční zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu samočinných hlásičů a zařízení, které EPS ovládá, funkční zkoušky nouzového osvětlení, revize požárních klapek, revize požárních uzávěrů / dveří, revize stabilních hasicích zařízení, provozní kontroly požárního vodovodu (revize hydrantů ), revize přenosných hasicích přístrojů.
marker
Revize hromosvodů
image
Firma ALGIZ je odborníkem na revize hromosvodů. Zajistíme vám revizi hromosvodu všech typů a provedení. Revize provádí vyškolení odborníci vybavení dle zákona veškerými potvrzeními. Revize hromosvodů provádíme přímo na místě za použití certifikovaných zařízení. O provedené revizi vám vystavíme doklad o provedené revizi hromosvodu, který je důležitý nejen při pojistné události zásahem bleskem, ale především pro váš klid a bezpečí.
Samozřejmě bezpečnost objektu vám zajistí především původní odborná montáž hromosvodu, avšak pravidelné revize hromosvodů vám zajistí jejich spolehlivou funkčnost v čase.
Buďte zodpovědní správci majetku a provádějte revize hromosvodů v pravidelných termínech.
Mimo vnější ochrany objektů hromosvody proti atmosférické elektřině zajišťujeme elektrorevize pro ochranu vnitřních částí budov – revize spotřebičů, revize elektrospotřebičů, elektro revize (elektrorevize).
marker
Správa nemovitostí / budov
image
Naše společnost provádí komplexní analýzu z hlediska potřeb provádění revizní činnosti a údržby jednotlivých prostor a objektů. Na základě této analýzy zpracujeme na míru harmonogram revizí a údržby. Harmonogram revizí je možné zpracovat do tabulky pro použití tištěnou formou nebo je možné a doporučujeme jeho zpracování a vedení v digitální podobě. Naše společnost disponuje vlastním softwarem pro evidenci revizí. Dle požadavku zákazníka provádíme následné sledování platnosti jednotlivých termínů revizí. V rámci této služby dle požadavku informujeme zákazníka o blížícím se termínu ukončení platnosti dané revize, popř. dle předem stanovených podmínek přímo zajistíme provedení revize, převzetí revizní zprávy, kontrolu správnosti revizní zprávy a vedení evidence revizních zpráv.
marker